Program help

Jak vypnout v menu zvuk svářeče ?

Řešení: Setting -> Sound -> odstraňte zatržítko u "Interface sound".

Nemohu se přihlásit. Po spuštění hry a zadání email adresy a hesla (shodného s přihlašovacími údaji na il2sturmovik.com) je vrácena chyba spojení, přestože jsou stránky dostupné a síť funguje.

Řešení: První přihlášení po provedení aktualizace nemusí být vždy úspěšné. Vypněte "IL-2 Game Launcher" a spusťte ho znovu.

Nemohu se přihlásit. Chybné heslo.

Ujistěte se, zda máte funkční přístup il2sturmovik.com a aktivovaný licenční klíč v https://il2sturmovik.com/account/ záložka "Licence key"

Jaké porty využívá IL-2 Sturmovik při síťové komunikaci ?

Autorizační porty TCP: 80, 443

Multiplayer TCP: 28000, UDP: 28000

Download Port TCP: 28100

Proč se mi automaticky nezaktualizuje hra ?

Aktualizační server je dostupný jen od pátku do pondělí Moskevského času.

Jak opravit chybu "#10039. This map is not awailable to your account."?

Po aktivaci klíče v profilu je potřeba počkat tři hodiny.

Mohu změnit svojí přezdívku?

Změna nickname bude možná až v budoucnu. Plánuje se sjednocení dočasných herních přezdívek s přezdívkami na fóru.

Nakoupil jsem premium letadla a ve hře se stále nenabízí?

Je třeba aktivovat licenční klíče v https://il2sturmovik.com/account/

Jak vypnout rozmazání obrazu.

Řešení: Settings -> Camera -> odstraňte zatržítko u "Cinematic feature"

Při načítání hry zčerná obrazovka a nic se neděje.

Přejděte do adresáře "\IL-2 Sturmovik Battle of Stalingrad\data\input" a smažte všechny soubory odpovídající filtru "current.*". (pro případ potřeby obnovy zazálohujte mazané soubory)

Podporuje hra tři monitory ?

Ne